ЗА НАС

Кои сме ние?

Екип от специалисти в медицинската практика и експертни системи за медицинска диагностика, с обединени усилия в борбата с нарастваща заболеваемост.


Събирането на данни, обработката и анализирането им, се извървшва от различни медицински специалисти. Наличието на фактори като давност на заболяване, възраст, пол, клинични прояви или отсъствие на такива, служат за индикатор на текущото състояние на пациента (стадий на заболяване) и насочването му към съответния здравен специалист.

Изведените резултати не могат да бъдат отъждествени с вероятна или окончателна диагноза, но в значителна степен биха могли да улеснят стъпките на диагностичния процес.

Проблемите в диагностиката пораждат необходимост от създаването на допълнителни инструменти в областта на анализирането, обработката и интерпретация на данните. При сравняване на резултатите на пациенти, могат да бъдат засечени сходства или различия, които имат водеща роля при определянето на произхода и прогнозен ход за заболяването. Колкото по-голям е обемът на данни, толкова по-добре можем да се справим с разбирането на механизмите, по които протича даден процес, при избор на терапия или изследването й.

Обогатяването на системата, подпомага точността и скоростта на диагностичния процес и намалява рисковете от допускане на лекарска грешка.