ДИАГНОСТИКА

Извършва се от строго компетентни лица с медицинско образование

Нашата цел е да бъдем полезни в поставянето на окончателна диагноза, която предопределя вида на последващото лечение. Не се предлагат услуги за насочване към конкретни, действащи на територията на България лица, алтернативно или ковенционално лечение, рекламна дейност на медикаменти и предоставяне на информация на трети лица. Изпратените данни не могат да бъдат използвани за други цели и не са обект на публична информация, съгласно ЗЛД. Получените резултати имат консултaтивен характер.


Персонализираният анализ е в основата на правилната диагностика и навременно лечение, с оглед предотвратяване на усложения, провеждане на успешни оздравителни терапии и намаляване на риска от хронифициране на заболявания.

Запитванията ще бъдат приемани денонощно.

Компютърен анализ по система Кадуцеус.