ДИАГНОСТИКА

Извършва се от строго компетентни лица с медицинско образование

Нашата цел е да бъдем полезни в поставянето на окончателна диагноза, която предопределя вида на последващото лечение. Не се предлагат услуги за насочване към конкретни действащи на територията на България лица, алтернативно или ковенционално лечение, рекламна дейност на медикаменти и предоставяне на информация на трети лица. Изпратените данни не могат да бъдат използвани за други цели и не са обект на публична информация, съгласно ЗЛД. Получените резултати имат консултиративен характер.


Спестяването на време и персонализиран анализ, са в основата на правилната диагностика и навременно лечение, с оглед предотвратяване на усложения, провеждане на успешни оздравителни процеси и намаляване на риска от възникване на хронични заболявания.

Запитванията ще бъдат приемани денонощно.

Компютърен анализ по система Кадуцеус се извършва след заплащане на такса в размер на 40 лв. с ДДС по съответния регламент.

Извършване на плащане по банков път:
BACB
IBAN : BG11BGUS91601006172000
МОЛ : Мобидик 999
Основание за плащане :
Персонализирана компютърна диагностика

Изипей
КИН :
Основание за плащане :
Персонализирана компютърна диагностика

Заплащания в брой не могат да бъдат приемани и осчетоводени.