GALENUS

Екип от специалисти в медицинската практика и експертни системи за медицинска диагностика, реши да обедини усилия в борбата с нарастваща заболеваемост и невъзможност за своевременна адекватна намеса, поради липса на достатъчна или не добре интерпретирана информация за здравния статус на пациентите.


Консултации

След получаване на необходимата информация, вашите данни ще бъдат…

Виж повече

Лабораторни резултати

Лабораторните резултатите са един обективен ориентир за здравния статус…

Виж повече

Диагностика

Нашата цел е да бъдем полезни в поставянето на окончателна диагноза, която…

Виж повече

GALENUS

Проблемите в диагностиката пораждат необходимост от създаването на други подходи в областта на анализирането, обработката и прецизирането на резултатите.